Openbare ruimte en verkeer

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Er bestaan algemene en individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden aangegeven door middel van verkeersborden

 • Hondenuitlaatplaatsen

  De gemeente heeft op diverse plaatsen aangewezen hondenuitlaatplaatsen

 • Jaarplan Openbare Ruimte

  Het JOR is een integrale werkplanning van alle disciplines die met de buitenruimte te maken hebben

 • Openbaar groen

  De gemeente kent een grote verscheidenheid aan groen, zoals plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen

 • Projecten

  Voortdurend bouwt de gemeente aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in alle kernen

 • Wegwerkzaamheden

  Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Maasdriel