Bestuurlijke informatie

  • Bestuursakkoord

    Welke politieke afspraken heeft de coalitie gemaakt? De antwoorden vindt u in het bestuursakkoord

  • Programmabegroting

    Wat wil de gemeente het komende jaar bereiken? Wat gaat zij daarvoor doen en wat het mag kosten?