Lees pagina voor

Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan gebruiken. We doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (Deze link gaat naar een externe website) verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Daarnaast verplicht deze wetgeving overheidsinstanties om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Gemeente Maasdriel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl (Deze link gaat naar een externe website) op niveau AA. www.maasdriel.nl voldoet op dit moment gedeeltelijk aan de eisen, op 6 december 2023 heeft het laatste toegankelijkheidsonderzoek plaatsgevonden door een onafhankelijke partij. Daarin zitten drie issues die problemen geven bij het bezoeken van een formulier wanneer bezoekers een visuele beperking hebben, deze lossen we op in januari 2024, daarna voldoet de website volledig aan alle toegankelijkheidseisen. Wij blijven continue werken aan de digitale toegankelijkheid van maasdriel.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.maasdriel.nl . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label. (Deze link gaat naar een externe website)

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@maasdriel.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Pdf's

Niet al onze pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het aanpassen van alle documenten zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Veelgebruikte documenten passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn of op andere aspecten niet voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Stuur ons een e-mail zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Toegankelijkheid andere sites en apps van de gemeente

Het up-to-date houden van toegankelijkheid is een continue proces.
Op deze website staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Register toegankelijkheidsverklaringen

Van de websites / apps die (deels) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Maasdriel vallen, worden toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Wanneer deze beschikbaar zijn worden ze gepubliceerd in het register van toegankelijkheidsverklaringen (Deze link gaat naar een externe website), het gaat om: