Gemeenteraad

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente en vertegenwoordigt u als inwoner van Maasdriel

 • Griffie

  De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie

 • Meepraten

  U praat mee tijdens de raads- en commissievergaderingen door in te spreken of deel te nemen aan een informatieronde

 • Raadscommissies

  De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid door adviescommissies

 • Raads- en commissievergaderingen

  Vergaderingen live volgen of achteraf terug kijken, de agenda's en vergaderstukken van de komende en laatste vergaderingen

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad door jaarlijks onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur