Lees pagina voor

Snelfietsroute

Begin maart zijn we gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van het Hedelse deel van het snelfietspad Zaltbommel – Den Bosch. Op dit moment wordt er gewerkt aan het fietspad vanaf De Lucht tot aan de Achterdijk. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruik maken van de Parallelweg.

Omleidingen voor het verkeer

Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruik maken van de Parallelweg. Voor ander verkeer is de Parallelweg gesloten. Dit verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt ter plekke met borden aangegeven. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in de eerste week van juli afgerond.

Na de zomer wordt het fietspad voor en achter de rotonde bij de Baronieweg aangepakt. Hierover volgt later meer informatie.

De aanleg van de snelle fietsroute

Het fietspad aan de Oude Rijksweg in Hedel wordt verbreed tot gemiddeld vier meter. Dit fietspad is een onderdeel van de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch. De snelle fietsroute zorgt ervoor dat fietsers sneller en veiliger kunnen fietsen en is een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten die nu de A2 gebruiken. Daarnaast is het een grote verbetering voor fietsers die al fietsen tussen beide steden.

De snelle fietsroute krijgt brede fietspaden in een rode kleur. Fietsstraten, waarop de auto te gast is, zijn ook onderdeel van de nieuwe route. Bovendien krijgen fietsers voorrang bij kruisingen met rustige wegen en rotondes in de bebouwde kom.

Wat is er al gedaan?

Om de verbreding van het fietspad aan de Oude Rijksweg in Hedel mogelijk te maken, was het nodig om de rij bomen tussen de Oude Rijksweg en het huidige fietspad te kappen. Dit hebben we begin maart 2024 gedaan. Het gaat in totaal om 133 bomen. Het aantal bomen dat gekapt is compenseerden we met het planten van nieuwe bomen in Hedel en Ammerzoden.

Dat de rij bomen is gekapt, zorgt op deze plek niet voor problemen voor de aanwezige flora en fauna. In totaal stonden er 4 rijen bomen langs elkaar. Door een rij weg te hebben gehaald, krijgen de bomen in de andere rijen meer ruimte om te groeien. Bovendien blijft er genoeg plek voor vogels en andere dieren om eten te vinden in de bomen of hun nestje te maken.