Gehandicaptenparkeerplaats

Op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mag iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Op een individuele gehandicaptenparkeerplaats mag alleen de auto met het kenteken dat op het onderbord staat parkeren.
Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

De individuele gehandicaptenparkeerplaats is een vaste parkeerplek gekoppeld aan uw kenteken. De parkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de eigen woning aangelegd.

Voorwaarden individuele gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • U kunt niet beschikken over een eigen parkeerplaats
  • In uw woonomgeving (straal van 100 meter) zijn parkeerproblemen
  • Reservering van een individuele gehandicaptenparkeerplaats mag geen negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

Aanvullende voorwaarden voor bestuurders:

  • U hebt al een Europese gehandicaptenparkeerkaart (minimaal nog een half jaar geldig) of komt hiervoor in aanmerking
  • Het motorvoertuig staat geregistreerd op uw woonadres.

Aanvullende voorwaarden voor passagiers:

  • U hebt een Europese passagiers-gehandicaptenparkeerkaart die nog minstens een half jaar geldig is
  • U kunt niet alleen gelaten worden, ook niet voor korte tijd. Het is niet mogelijk de auto nabij de woning (in een straal van 100 meter) stil te laten staan om de passagier in en uit te laten stappen zonder dat het verkeer in gevaar wordt gebracht of op ontoelaatbare wijze wordt gehinderd.

Regelen

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats op twee manieren aanvragen:

  • Schriftelijk. U vult hiervoor het aanvraagformulier (PDF, 9.8 kB) in. Samen met een kopie van het rijbewijs, tenaamstelling kentekenbewijs van uw auto en kopie gehandicaptenparkeerkaart stuurt u dit naar het postadres van de gemeente
  • In het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Prijs

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen en aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats . Deze bedragen € 361,00 (leges en aanlegkosten). Voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats zijn de kosten € 270,00 (leges en verplaatskosten).

Mocht na behandeling van uw aanvraag blijken dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats dan heeft u recht op een teruggave van de leges ter hoogte van € 203,00.

Wijziging kenteken

Als u een andere auto koopt, moet het kenteken op het onderbord worden aangepast. Het nieuwe kenteken geeft u door aan de gemeente. Het wijzigen van het kenteken kost € 51,25.