Lees pagina voor

Gehandicaptenparkeerplaats

Op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mag iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Op een individuele gehandicaptenparkeerplaats mag alleen de auto met het kenteken dat op het onderbord staat parkeren.

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

De individuele gehandicaptenparkeerplaats is een vaste parkeerplek gekoppeld aan uw kenteken. De parkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de eigen woning aangelegd.

Voorwaarden individuele gehandicaptenparkeerplaats

Voor bestuurder geldt:

Voor passagiers geldt:

Regelen

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats op twee manieren aanvragen:

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen en aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats. Deze bedragen €432,00.

Voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats zijn de kosten € 323,00.

Mocht na behandeling van uw aanvraag blijken dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats dan heeft u recht op een teruggave van de leges ter hoogte van € 243,00.

Wijziging kenteken

Als u een andere auto koopt, moet het kenteken op het onderbord worden aangepast. Het nieuwe kenteken geeft u door aan de gemeente. Het wijzigen van het kenteken kost € 62,00.