Projecten

Voortdurend bouwt de gemeente aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in alle kernen. Hiervoor lopen tal van projecten waarin de gemeente Maasdriel een initiërende of een ondersteunende rol speelt.

Onderstaand treft u de actuele projecten per kern aan:

Kern Alem

Geen actuele projecten.

Kern Ammerzoden

Geen actuele projecten.

Kern Hedel

 • Reconstructie Oude Rijksweg / Pr. Beatrixstraat / Drielseweg Hedel
 • Reconstructie Beemdenseweg
 • In de Beemdenseweg (tussen Hooiweg en Gaardenweg) en Lange Weisteeg (trajectdeel gelegen tussen Gaardenweg en Lange Weisteeg nr. 3) wordt de wegconstructie vervangen door een nieuwe wegconstructie. De weg wordt hierbij voorzien van verkeersremmers
 • Langs de gehele Beemdenseweg en Lange Weisteeg (trajectdeel gelegen tussen Gaardenweg en Lange Weisteeg nr. 3) wordt aan weerszijden van de verharding een uitwijkstrook gerealiseerd ter beperking van bermschade

Kern Heerewaarden

 • Rioolvervanging Langestraat 
 • Rioolwerkzaamheden Heerewaarden
 • In de Hogestraat, Veerstraat en Maasstraat worden op diverse locaties deelrenovaties uitgevoerd aan het hoofdriool
 • De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het deels vervangen van huisaansluitingen en het (gedeeltelijk) ‘relinen’ van het riool. Bij het relinen wordt, zonder dat bestrating hiervoor hoeft te worden opgebroken, een kunststof “kous” in het riool aangebracht

Kern Hoenzadriel

Geen actuele projecten.

Kern Hurwenen

Geen actuele projecten.

Kern Kerkdriel

 • Reconstructie Wertsteeg 
 • Reconstructie Sint Annatroonstraat  
 • Rioolwerkzaamheden Kerkstraat 

Kern Rossum

 • Afkoppelen en rioolrenovatie Rossum
 • In de Torenlaan en op nog nader te bepalen locaties in de directe omgeving hiervan, worden op diverse locaties deelrenovaties uitgevoerd aan het hoofdriool. De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het deels vervangen van huisaansluitingen en het (gedeeltelijk) ‘relinen’ van het riool. Bij het relinen wordt, zonder dat bestrating hiervoor hoeft te worden opgebroken, een kunststof “kous” in het riool aangebracht

Kern Velddriel

Geen actuele projecten.

Kern Well – Wellseind