Lees pagina voor

Wateroverlast

Het klimaat verandert. Daardoor komen er in Nederland steeds vaker hevige buien voor. Vooral in de zomer is dit het geval. We doen er alles aan om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar er kan in korte tijd zoveel regen vallen dat bepaalde gebieden onder water komen te staan. Ook kan het zijn dat straten blank komen te staan. En in enkele gevallen is het niet te voorkomen dat er water in woningen of bedrijven loopt. Dat is natuurlijk erg vervelend! Samen met andere hulpdiensten werken we dan hard om wateroverlast weg te nemen. Zo pompen we water weg uit gebouwen, zetten we straten af en leggen we waar nodig putdeksels terug.

Voorkomen wateroverlast

Naast de inspanningen die de gemeente en het waterschap leveren, bijvoorbeeld door het riool te vernieuwen, kunt u ook een rol spelen om wateroverlast te voorkomen. Op de website van OnsWater (Deze link gaat naar een externe website) vindt u allerlei handige tips.

Bereid u voor op extreme regenval

Houd de weersvoorspellingen in de gaten. Let op de codes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de aanwijzingen op. Extreme regenval kan echter ook heel plaatselijk zijn, onverwachts komen of erger zijn dan verwacht. Houd dus ook de lokale en regionale berichtgeving in de gaten. Zijn er flinke regenbuien voorspeld? Zet uw auto dan zo hoog weg dat er geen water in kan stromen. In kelders of bergingen kunt ervoor kiezen om geen of weinig spullen op de grond te zetten. U kunt deze spullen ook in kunststof bakken plaatsen.

Wat kunt u doen als er water op straat staat?

Door extreme regenval kan er water op straten blijven staan. Vaak zakt het water binnen een paar uur weer. De meeste straten zijn zo ingericht dat er water op kan staan zonder dat dit schadelijk is voor woningen en bedrijven. Om de schade te beperken, adviseren we u om op het droge te blijven. Fiets, loop of rijd alleen door een ondergelopen straat als het echt nodig is. Weggespoelde putdeksels en open putten kunnen gevaarlijk zijn. Ook kan het regenwater op straat vermengd zijn met rioolwater. Dat is slecht voor de gezondheid. Als u met de auto door een ondergelopen straat rijdt, ontstaat er een golfslag. Dat zorgt voor nog meer wateroverlast en kan schade in woningen en andere gebouwen veroorzaken.

Bij acuut gevaar door water op straat, pompt de brandweer de straat leeg. Is er geen acuut gevaar maar ziet u losliggende putdeksels of staat er veel water in de straat? Dat kunt u dit, ook buiten kantooruren, bij ons melden via telefoonnummer 14 0418, via de BuitenBeter app of het formulier melding doen op onze website. 

Wat kunt u doen als het water uw woning of bedrijf inloopt?

Dreigt het water in uw woning of bedrijfspand te lopen en hebt u geen zandzakken? Dan kunt u het beste vuilniszakken of kussenslopen vullen met zand. Zo houdt u het water hopelijk buiten de deur.

Als u water in uw woning of bedrijf hebt en dat dreigt in aanraking met elektriciteit te komen, dan is er risico op kortsluiting of brand. Belt u in dat geval met de brandweer via het alarmnummer 112. Schakel de stroom zo snel mogelijk uit in de meterkast. 

Heeft u water in uw woning of bedrijf en de situatie is niet gevaarlijk? Dan kunt u het best contact opnemen met een rioolbedrijf of een loonwerker. Zij beschikken vaak over pompinstallaties en tankwagens. Let op: als het water buiten op straat nog tot boven de drempel van uw woning staat, heeft het vaak geen zin om te gaan pompen. Het water zal dan net zo snel weer terugstromen.

Hebt u schade door wateroverlast, maak dan foto’s en meld dit met een uitgebreide beschrijving van de schade bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u een huurwoning heeft, kunt u contact opnemen met uw verhuurder (woningcorporatie).

Wat kunt u doen als uw land onder water is gelopen?

U kunt dit bij uw verzekeringsmaatschappij melden. Als u een dompelpomp heeft, kunt u het water zelf wegpompen naar een sloot of beek. U kunt hiervoor ook een loonwerker inschakelen. Bent u aangesloten bij de ZLTO, dan kunt u contact met die partij opnemen. De specialisten van ZLTO hebben ervaring met deze situaties en kunnen u adviseren. Let op: als de sloot of de beek nog helemaal vol water staat, heeft het geen zin om te gaan pompen. Het water zal dan net zo snel weer terug stromen.

Wat doet de brandweer bij wateroverlast?

De brandweer probeert bij wateroverlast altijd te helpen. Denk hierbij aan het geven van adviezen of het leegpompen van kelders. In geval van bijkomende gevaren zoals elektriciteit of instorting probeert de brandweer de situatie te stabiliseren of op te lossen. Als het hevig regent, zijn er veel meldingen en kan het wat langer duren voordat de brandweer er is.

Spoedmeldingen, zoals een ongeval of brand door blikseminslag, gaan voor. Bel alleen 112 als er sprake is van een spoedeisende situatie. In andere gevallen belt u de brandweer via 0900-8844.

Wat doen wij bij wateroverlast?

Wij leggen losgekomen putdeksels terug en kunnen ondergelopen straten afzetten. Na afloop van de bui maken we de wegen waar slib op straat is achtergebleven weer zo snel mogelijk schoon. Is het wegdek verzakt als gevolg van de wateroverlast? Dan herstellen we dit zo snel mogelijk.

Op deze afbeelding is in een schema weergegeven wat u moet doen bij wateroverlast.