Openbaar groen

De gemeente kent een grote verscheidenheid aan groen, zoals plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Ook zijn er in de gemeente veel waardevolle bomen. Deze kunt u op een kaart terug vinden.

Wilt u weten hoe en wanneer er onderhoud in het openbaar groen plaatsvindt, kijk dan op de website Van de Haargroep. De Van de Haargroep doet dit voor de gemeente Maasdriel.

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte is de gemeente wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de wet Natuurbescherming. In deze wet is de bescherming van de inheemse planten en dieren vastgelegd. Door de werkzaamheden uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt -in een aantal gevallen- een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de wet Natuurbescherming.