Lees pagina voor

Openbaar groen

Openbaar groen en bomen zijn belangrijk voor de buitenruimte en voor de kwaliteit van leven van de mensen. Mensen kunnen niet zonder groen in hun leefomgeving.

We zijn erg zuinig op ons groen. We proberen ten alle tijden zo veel mogelijk groen te behouden en planten waar mogelijk groen aan. In 2019 is een nieuw beleid voor groen vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt het lezen in de Deelvisie groen en bomen (PDF, 5.5 MB).

Groen en bomen

Het aandeel gemeentelijke groenvoorziening komt neer op 47 hectare. Het groen bij u in de tuin is hierbij niet meegerekend. Het overgrote deel van de gemeentelijke groenvoorziening bestaat uit gras en kruidachtigen.

Het gemeentelijke bomenbestand bevat ruim 15.000 bomen. Met 24.000 inwoners komt dit ongeveer neer op 0,6 boom per inwoner. De bomen bij u in de tuin zijn hierbij niet meegerekend. De bomen zijn onderdeel van bepaalde structuren die door de gemeente heen lopen. Er is een hoofdstructuur, nevenstructuur en er zijn overige structuren.

Ook zijn er in de gemeente een aantal waardevolle bomen. De bomen hebben een hoge status vanwege, de leeftijd, de grootte of bijvoorbeeld de standplaats.

Op de kaart (Deze link gaat naar een externe website) kunt u de verschillende structuren en waardevolle bomen vinden.

Onderhoud openbaar groen

Samen met aannemer Sight zorgen wij voor het groen in de omgeving. Denk aan het snoeien van bomen, maaien van grasvelden, knippen van hagen, bladruimen en onkruid verwijderen. We vertellen je graag hoe we dat doen. Op de webpagina Onderhoud openbaar groen leest u meer.

Vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die helpen het openbaar groen schoon te houden. Wilt u dat doen door zwerfafval te ruimen? Meld u dan aan en stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl o.v.v. ‘vrijwilliger zwerfafval’. Wij zijn erg blij met uw hulp en werken graag samen aan een schone natuur!