Lees pagina voor

Wegwerkzaamheden

Actuele informatie van alle wegwerkzaamheden in Gelderland kunt u vinden op de website Bereikbaar Gelderland (Deze link gaat naar een externe website).

Onderhoud in 2024

Diverse wegen komen dit jaar in beeld voor klein of groot onderhoud. We voeren deze werkzaamheden uit in de gehele gemeente. We doen dit op basis van inspecties en eigen waarnemingen, maar ook op basis van meldingen die we van u als inwoner krijgen. Dit kunt u doen via de BuitenBeter app.

Het onderhoud aan de wegen is onderverdeeld in drie onderdelen. Het straatwerkonderhoud, asfaltonderhoud en het vervangen van traditionele verlichting in de openbare verlichting door led verlichting.

BuitenBeter app

Ziet u een losse stoeptegel in uw buurt? Schade aan het asfalt op een van de wegen? Of kapotte verlichting? Help ons dan en meld het makkelijk en snel bij ons via de BuitenBeter app op uw smartphone. Meteen op de plek én het moment dat u het probleem opmerkt! Wij ontvangen uw melding en lossen het probleem op. In de app kunt u zelf de status van de melding volgen.
Kijk voor meer informatie op buitenbeter.nl (Deze link gaat naar een externe website), hier kunt u de app ook downloaden.

Led verlichting

In de periode van 2021 tot en met 2023 hebben veel traditionele verlichting in de openbare ruimte vervangen voor led verlichting. Ongeveer 65% van alle lichtmasten in Maasdriel heeft op dit moment een ledlamp. Tot 2025 worden de andere lichtmasten die nu nog traditionele verlichting hebben voorzien van led verlichting.

Beperkte overlast

De overlast voor het verkeer blijft over het algemeen beperkt. Het gaat om meerdere kleinschalige en lokale werkzaamheden aan de wegen, waarbij het verkeer nog zoveel mogelijk door kan stromen. Als de werkzaamheden in enkele gevallen ingrijpender zijn, communiceren we daarover direct met omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden aan de wegen of openbare verlichting? Stuur dan een e-mail naar info@maasdriel.nl of bel naar 14 0418.