Lees pagina voor

Riolering

Hieronder vindt u een animatievideo over water en riolering. U kunt het ook op ons YouTube-kanaal bekijken via de link naar het animatiefilmpje over water en riolering (Deze link gaat naar een externe website). (Deze link gaat naar een externe website)

Belang van goed water- en rioolbeheer

De aanleg van riolering en toegang tot schoon drinkwater is heel belangrijk geweest voor de volksgezondheid. Hoe werkt ons watersysteem dan? Afvalwater wordt gescheiden van het schone water afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Als het water gezuiverd is komt het weer terug de natuur in. Door dit systeem weten we steeds beter ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Dat is goed voor mens en dier.

Waarom rioolheffing?

Het is belangrijk dat het watersysteem goed blijft werken. Daarom houden we dat in de gaten. Hoe we de komende jaren doen, hebben we vastgelegd in een plan. We houden daarbij ook rekening met het veranderende klimaat. Korte hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Nu nog loopt het regenwater door dezelfde buizen als het afvalwater. Bij een hevige bui zorgt dit snel voor overbelasting van deze rioolbuizen. Dat willen we veranderen. Naast de buis voor afvalwater leggen we een buis aan voor het regenwater. Zo kan bij een hevige bui snel het regenwater afgevoerd worden. Om dit, naast onderhoud en renovatie, te kunnen realiseren betaalt u rioolheffing.

Hoogte heffing

U betaalt in 2024 een vast tarief van €238,- en een deel op basis van uw verbruik van het jaar daarvoor. Dus als u goed op het waterverbruik let, kunt u besparen op rioolheffing. Het gebruikerstarief is in 2024 bij waterverbruik tot 200 m3 € 0,32 per m3 , tussen 200 m3 tot 1000 m3 € 0,42 per m3. Is het verbruik tussen 1.001 m3 tot 5.000 m3 dan is de toeslag € 0,46 per m3. Bij een verbruik van meer dan 5.000 m3 is de toeslag € 0,50 per m3.

Belastingtarieven 2024
Het tarief van het eigenarendeel € 238,00
Het tarief van het gebruikersdeel bedraagt bij een waterafvoer van:
  • 0 tot en met 200 kubieke meters water
€ 0,32 /m3
  • 201 tot en met 1.000 kubieke meters water
€ 0,42 /m3
  • 1.001 tot en met 5.000 kubieke meters water
€ 0,46 /m3
  • meer dan 5.000 kubieke meters water
€ 0,50 /m3

Taken en bevoegdheden

Naast dat we als gemeente het watersysteem onderhouden en aanpassen aan het veranderende klimaat, is de zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de Bommelerwaard in handen van Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Vitens /Dunea en perceeleigenaren.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u ook helpen. Dat kan op twee manieren. U kunt namelijk ervoor zorgen dat het regenwater goed kan weglopen. Ook kunt u letten op uw eigen verbruik van schoon water.

Hoe zorgt u ervoor dat regenwater goed kan weglopen? Het is belangrijk dat u de tuin niet volledig betegelt, maar ruimte laat voor bloemperken en/of een grasveld. Op zulke plekken kan regenwater de grond in zakken. Daarmee belasten we de riolering niet en het is goed voor de flora en fauna.

Rioolheffing betaalt u voor uw verbruik van schoon drinkwater. Hoe lager uw verbruik, des te lager het bedrag dat u aan rioolheffing betaalt. Wist u dat een regenton kan zorgen dat u veel minder water verbruikt? Door het regenwater op te vangen en dit te gebruiken voor het bewateren van uw bloemen, planten en gras bespaart u liters aan schoon water.

Meer bespaartips vindt u op de pagina van Vitens over water besparen (Deze link gaat naar een externe website).

Bekijk het water- en rioleringsplan Bommelerwaard 2022 - 2026 (Deze link gaat naar een externe website).