Lees pagina voor

Herinrichting Wordenseweg

Waarom een renovatie?

De Wordenseweg wordt intensief gebruikt en de kwaliteit van de huidige weg is grotendeels verzwakt. Het asfalt en de ondergrond zijn sterk verouderd en niet meer geschikt voor het toenemende gebruik en de belasting. Daarbij is de Wordenseweg een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, waarvan de inrichting niet meer voldoet aan de huidige richtlijnen en klimaat doelstellingen.

Status van het project

Het project kent vijf fasen. In iedere fase staat participatie met de omgeving centraal. Bekijk hieronder wat we al gedaan hebben en wat er nog op de planning staat. 

 • Fase 1: Ophalen wensen en ideeën

  In deze fase gingen we in gesprek met de omgeving. We legden aan betrokkenen voor wat onze ideeën en wensen zijn. We vroegen om feedback en om de wensen en ideeën van de omgeving.

  Bekijk deze fase Fase 1: Ophalen wensen en ideeën
 • Fase 2: Opstellen concept ruimtelijk ontwerp

  Een aantal mogelijke ontwerpen zijn uitgewerkt in schetsen op basis van het kaderstellend document en verkeerskundige regels, zoals de breedte van de weg en het fietspad.

  Bekijk deze fase Fase 2: Opstellen concept ruimtelijk ontwerp
 • Fase 3: Definitief ontwerp

  In deze fase werken we het concept ruimtelijk ontwerp - na goedkeuring door het college - uit tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de raad na de zomer van 2023 wordt geïnformeerd over het definitief ontwerp.

  Bekijk deze fase Fase 3: Definitief ontwerp
 • Fase 4: Technisch ontwerp en aanbesteding

  Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt de aanbesteding in deze periode plaats.

  Bekijk deze fase Fase 4: Technisch ontwerp en aanbesteding
 • Fase 5: Start uitvoering

  Naar verwachting start de uitvoering van het project in het najaar van 2024.

  Bekijk deze fase Fase 5: Start uitvoering

Contact

Hebt u vragen op opmerkingen over de herinrichting van de Wordenseweg? Stuur dan een e-mail naar wordenseweg@maasdriel.nl.