Lees pagina voor

Jaarplan Openbare Ruimte

De gemeente werkt met een jaarprogramma (JOR). Het JOR is een integrale werkplanning van alle disciplines die met de buitenruimte te maken hebben zoals: wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer, verkeer & mobiliteit en openbare verlichting.
In dit programma staat welke projecten er waar en op welke termijn worden gerealiseerd in de openbare ruimte van de gemeente. Het JOR vormt het raamwerk voor de planning van werkzaamheden.

De werkzaamheden worden door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met externe partijen zoals het waterschap, kabel- en leidingbeheerders en aannemers.