Hulp en ondersteuning

 • Bijzondere bijstand en minimabeleid

  Aanleveren opgevraagde stukken, bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten, bijzondere bijstand, inkomenstoeslag

 • Gebiedsteam

  Een gebiedsteam bestaat uit deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties

 • Het privacyregelement sociaal domein

  10 Vragen en antwoorden over het privacyreglement Sociaal Domein

 • Hulp en ondersteuning

  De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zelfstandig en actief deelneemt aan de samenleving

 • Jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen

  Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht?

 • Maatwerkvoorziening

  Heeft u zelf alles geprobeerd en komt u er ook met hulp van familie, vrienden en buren en (welzijns)organisaties niet uit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voorziening op maat

 • Mantelzorg

  Zorgt u langere tijd voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste? Dan bent u mantelzorger

 • Participatieraad

  De gemeente vindt het belangrijk om haar beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we samen met de participatieraad

 • Regiotaxi

  Kunt u niet zelfstandig reizen?

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Dan kan de gemeente u helpen

 • Werk en Inkomen

  Huisbezoek, vrijwilligerswerk, werk en uitkering, vraag en antwoord