Participatieraad

De gemeente vindt het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we met de participatieraad Maasdriel. De raad heeft 7 leden.

Het doel van de Participatieraad is

 • het betrekken van burgers/klantengroepen en vertegenwoordigende (belangen)organisaties bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo-beleid. Wmo betekent: Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • het bijdragen aan een vergroting van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.
 • het bevorderen van overleg en samenwerking met bestaande adviesorganen, organisaties, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met de Wmo.

Taken Participatieraad Maasdriel

De Participatieraad geeft de gemeente en in het bijzonder het collega van B&W gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid en beleid op aanverwante terreinen. Dit heeft betrekking op thema’s als:

 • leefbaarheid in de gemeente en in de verschillende dorpen,
 • welzijn en zorg
 • daklozen, verslaafden en maatschappelijke opvang
 • mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • mensen met beperkingen
 • jeugd, jongeren
 • werk en inkomen

Centraal staan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen en regelingen zodat inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om voorzieningen met betrekking tot zorg en welzijn o.a. gezondheidszorg en jeugdzorg, en om voorzieningen om aan het werk te komen/blijven dan wel om maatschappelijk actief te zijn.
De Participatieraad signaleert knelpunten en relevante ontwikkelingen.

Samenstelling Participatieraad Maasdriel

 • Thea van Doornmalen, plaatsvervangend voorzitter
 • Daniël van den Berg
 • Barbarien Blaauw
 • Arnold Devreese
 • Joke van Keulen- de Vent

Adviezen Participatieraad Maasdriel

 1. gevraagd advies (2011) maatregelen Wmo (PDF, 63.4 kB)
 2. ongevraagd advies (2012) Wmo-inkomenstoets (PDF, 10.9 kB)
 3. gevraagd advies (2012) uitstel Wmo beleidsplan (PDF, 42.5 kB)
 4. gevraagd advies (2012) (1) Benchmark Wmo 2011, (2) Benchmark Wmo 2012, (3) Tevredenheidsonderzoek Wmo 2011 (PDF, 53.9 kB)
 5. ongevraagd advies (2013) aanpak overlast (PDF, 56.5 kB)
 6. gevraagd advies (2013) nota sociaal domein, samen in beweging (PDF, 1.0 MB)
 7. gevraagd advies (2013) nota contouren voor een sociaal rivierenland (PDF, 303.3 kB)
 8. gevraagd advies (2014) organisatorisch model RIW (PDF, 485.6 kB)
 9. gevraagd advies (2014) groeinota jeugdbeleid (PDF, 517.7 kB)
 10. gevraagd advies (2016) Advisering sociaal domein Bommelerwaard (PDF, 42.7 kB)
 11. gevraagd advies (2016) Beleidsregels mantelzorgwoningen (PDF, 52.1 kB)
 12. gevraagd advies (2017) Minimabeleid (PDF, 87.4 kB)
 13. gevraagd advies (2017) beleidsplan WMO jeugd 2018-2021 (PDF, 80.9 kB)
 14. gevraagd advies (2017) Bijzondere Bijstand (PDF, 58.6 kB)
 15. gevraagd advies (2018) beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018 (PDF, 57.5 kB)
 16. gevraagd advies (2018) Conceptverordeningen WMO en Jeugdzorg (PDF, 118.2 kB)
 17. Gevraagd advies (2018) Conceptnota gezondheidsbeleid (PDF, 112.1 kB)

Wilt u een vergadering van de participatieraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de participatieraad? Stuur dan een e-mail naar de gemeente met als onderwerp 'participatieraad'.  

Overlegschema van de participatieraad 2019 

Aanvang 20.00 uur 

 • Woensdag 23-1-2019
 • Woensdag 27-3-2019
 • Woensdag 15-5-2019
 • Woensdag 26-6-2019
 • Woensdag 18-9-2019
 • Woensdag 6-11-2019