Lees pagina voor

Participatieraad

Wij vinden het belangrijk om het beleid voor het sociaal domein af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we onder andere met de participatieraad Maasdriel.

Het doel van de Participatieraad is

Taken Participatieraad Maasdriel

De Participatieraad geeft de gemeente en in het bijzonder het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van het sociaal domein. Dit heeft betrekking op thema’s als:

Centraal staan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen en regelingen zodat inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om voorzieningen met betrekking tot zorg en welzijn o.a schuldhulpverlening, Wmo en jeugdzorg, en om voorzieningen om aan het werk te komen/blijven dan wel om maatschappelijk actief te zijn.
De Participatieraad signaleert knelpunten en relevante ontwikkelingen.

Samenstelling Participatieraad Maasdriel

Vergaderschema 2024

De vergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de Leijenstein, Kerkdriel op de volgende dagen:

Wilt u een vergadering van de participatieraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de participatieraad? Stuur dan een e-mail naar participatieraad@maasdriel.nl.

Adviezen Participatieraad Maasdriel

 1. Gevraagd advies (2021) beleidsregels budgetbeheer (PDF, 105.1 kB)
 2. Gevraagd advies (2021) beleidsregels saneringskrediet Bommelerwaard (PDF, 107.0 kB)
 3. Gevraagd advies (2021) inclusie agenda (PDF, 54.6 kB)
 4. Gevraagd advies (2021) Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 (PDF, 126.0 kB)
 5. Gevraagd advies (2021) woonvisie Bommelerwaard 2022-2025 (PDF, 109.0 kB)
 6. Ongevraagd advies (2021) aflopen beleidsplan 2018 - 2021 WMO en jeugd (PDF, 102.7 kB)
 7. Ongevraagd advies (2021) klantprofiel 4 (PDF, 102.2 kB)
 8. Adviesbrief beleidsplan en beleidsregels Schuldhulpverlening 2023-2026
 9. Adviesbrief gevraagde adviesaanvraag concept regiovisie jeugdhulp 3.0
 10. Adviesbrief gevraagd advies Verordening maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2024
 11. Ongevraagd advies voortgang Regionale Inkoop Jeugdhulp
 12. Adviesbrief gevraagd advies concept Verordening Jeugdhulp Maasdriel 2024
 13. Adviesbrief concept Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2024.

Documenten