Lees pagina voor

Maatwerkvoorziening

Heeft u zelf alles geprobeerd en komt u er ook met hulp van familie, vrienden, en buren en (welzijns)organisaties niet uit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voorziening op maat. U kunt dan contact opnemen met de gemeente.

Eigen bijdrage

Ondersteuning kan geld kosten. U betaalt voor sommige ondersteuning een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.

CAK (Eigen bijdrage)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het huishouden, aanpassingen in huis, vervoer in de regio en rolstoelvoorzieningen.

Uw gemeente mag van u een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen en stuurt de factuur.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden  Budget (PGB) van uw gemeente. Voor dit PGB betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK. Als u kiest voor een PGB moet hiervoor een PGB-plan ingediend worden. Dit plan wordt beoordeeld door een medewerker van het gebiedsteam.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage in uw situatie berekenen (Deze link gaat naar een externe website).

Algemeen gebruikelijk

Een voorziening is algemeen gebruikelijk als die:

Zorgaanbieders

De gemeente heeft contracten met een groot aantal zorgaanbieders. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het inkoopteam via zorginkoop@bommelerwaard.nl.