Lees pagina voor

Cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard

De gemeente Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Ongeacht leeftijd, gezondheid, inkomen of opleiding. Niet iedereen kan zichzelf redden of heeft iemand in de buurt die kan helpen. Daarom hebben we extra zorg voor inwoners die in een kwetsbare positie zitten.

De Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard bewaakt of er ook echt extra zorg is voor kwetsbare inwoners. De raad is onafhankelijk en is er voor alle inwoners van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De cliëntenraad is uw link naar de gemeente en het beleid. De cliëntenraad kijkt naar waar cliënten echt mee geholpen zijn.

Een klacht over een bestuurder, ambtenaar of afdeling lost de cliëntenraad niet op. Hiervoor moet u een klacht indienen bij de gemeente.

De cliëntenraad komt graag met u in contact

Ontvangt u via de gemeente hulp op het gebied van welzijn, zorg, wonen en inkomen? De cliëntenraad hoort graag uw ervaringen.

Vragen die de raad aan u stelt zijn bijvoorbeeld:

Over dit soort vragen gaat de Cliëntenraad Bommelerwaard graag met u als cliënt in gesprek. De cliëntenraad is benaderbaar, zoekt actief cliënten op en maakt adviezen voor ons, de gemeente. Dat doet de raad gevraagd en ongevraagd.

Leden cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard

De cliëntenraad kan uit 11 leden bestaan. Het zijn allemaal mensen die ervaring hebben met de zorg en hulpverlening. Daardoor kunnen zij goed over deze onderwerpen meedenken en adviseren. Leden van de cliëntenraad Bommelerwaard zitten ook in 2 andere cliëntenraden, namelijk de Cliëntenraad van Reinier van Arkel, en Cliëntenraad van Werkzaak Rivierenland. De Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard is onafhankelijk en benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Dit zijn de leden van de cliëntenraad:

Vergaderingen

U bent van harte welkom om bij een vergadering van de cliëntenraad aanwezig te zijn. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur ze dan een e-mail naar info@clientenraadbommelerwaard.nl met als onderwerp: bijwonen vergadering.

U kunt meeluisteren en voor of na de vergadering uw vragen, tips of verbeterpunten bespreken met de leden van de cliëntenraad.

Overlegschema van de cliëntenraad in 2024

De vergaderingen vinden plaats van 19:30 tot 21:30 uur in de Leyenstein, Kerkdriel.

Adviezen en jaarverslag

De adviezen die de cliëntenraad geeft gaan alleen over het beleid van de gemeente. Het zijn voorstellen om het beleid te verbeteren. Op hun website www.cliëntenraadbommelerwaard.nl (Deze link gaat naar een externe website)vindt u de laatste adviezen.

Binnenlopen bij het Adviesplein

U bent van harte welkom bij het Adviesplein Maasdriel. Een plek waar u gemakkelijk binnen kunt lopen voor een praatje en/of voor een vraag over welzijn, zorg, wonen en inkomen. Meer informatie vindt u op Adviesplein Maasdriel.

Contactgegevens cliëntenraad