Cliëntenraad sociaal domein

De gemeente vindt het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we met de Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard. De raad heeft negen leden.

Het doel van de cliëntenraad

 • De kwaliteit van de dienstverlening, beleidsvormen en uitvoering binnen het sociaal domein verbeteren. 

Taken cliëntenraad

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein. Dit heeft betrekking op thema's als:

 • WMO
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Samenstelling cliëntenraad Bommelerwaard

 • Mieke Boas, voorzitter
 • Jeanne van Oers
 • Wiel Peeters
 • Chris Reindertsen
 • Marieke Vermeulen
 • Petrine Westland 
 • Gertjan Buitenhuis

Wilt u een vergadering van de cliëntenraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar de gemeente met als onderwerp 'bijwonen vergadering cliëntenraad'. 

Overlegschema van de cliëntenraad in 2023

 • 30 januari 2023 (19.30 – 21.30 uur), gemeentekantoor Zaltbommel

Adviezen cliëntenraad

Jaarverslag

Het jaarverslag van de cliëntenraad 2020 (PDF, 1.6 MB)