Lees pagina voor

Subsidie uitvraag sociale basis

Maasdriel gaat zich meer inzetten op preventie. Dit betekent dat we zo vroeg mogelijk (zorg)problemen bij inwoners willen signaleren, zodat de inzet van (zwaardere) zorg in de toekomst voorkomen kan worden. We gaan investeren in de gezondheid en welzijn van inwoners, zodat zij minder hulp nodig hebben. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede sociale basis noodzakelijk.

In deze subsidie uitvraag zijn we op zoek naar een brede welzijnsorganisatie waar inwoners snel en eenvoudig terecht kunnen met vragen en/of zorgen. We vragen aanbieders (organisaties, instellingen en bewoners) al dan niet in een samenwerkingsverband, een aanvraag in te dienen op basis van de subsidie uitvraag.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk woensdag 24 maart 2024 om 12:00 uur bij de gemeente ingediend zijn.

Informatie en vragen?

Hebt u ondersteuning nodig bij het opstellen van de subsidieaanvraag of andere onderdelen die komen kijken bij dit proces? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk adviseurs: Danique Huffels (d.huffels@nautus.nl) en Ilknur Komaç (i.komac@nautus.nl).

Wilt u een aanvraag indienen?

Neem dan contact op via socialebasis@maasdriel.nl en wij sturen u alle documenten op die bij deze subsidie uitvraag horen.

Waarom deze subsidie uitvraag?

We krijgen steeds meer te maken met grotere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergrijzing, energiecrisis, Oekraïense vluchtelingen, toenemende complexe problematiek in gezinnen en in het gedrag van volwassenen. Naast de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan welzijnspartijen zijn er ook de verwachtingen op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, verantwoording en innovatie. Dit vraagt inzet op kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

We zien dat er binnen de sociale basis van Maasdriel heel veel goede dingen gebeuren. Er wordt door veel organisaties, professionals en een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om te zorgen dat iedere inwoner die het nodig heeft, kan rekenen op een steuntje in de rug.

Met deze subsidie uitvraag wil de gemeente Maasdriel de sterke kanten van het netwerk dat er de afgelopen jaren is opgebouwd zeker behouden. Maar we vinden het noodzakelijk om de schaalgrootte van organisaties binnen de sociale basis te vergroten om kwetsbaarheid juist te verminderen. We willen bovendien de expertise binnen het welzijnsveld bundelen en vergroten.

Wie kan een aanvraag indienen?

De gemeente Maasdriel zoekt één partij of een samenwerking van partijen die zorgdragen voor de totale opdracht binnen de sociale basis onder andere op het gebied van:


Wij zien dat er binnen partijen, organisaties, instellingen en bewoners heel veel kwaliteiten zijn om te komen tot oplossingen. Daarom gebruiken we bij deze uitvraag de systematiek van maatschappelijk aanbesteden. Met deze op samenwerking gerichte systematiek hoopt de gemeente te komen tot een integraal aanbod binnen de sociale basis.

Voor welke periode is deze subsidie uitvraag?

De uitvoering van deze brede welzijnsopdracht is voor een periode van 4 jaar (1 januari 2025 tot 31 december 2028). Wij kunnen in overleg met de subsidieaanvrager besluiten om de looptijd van de opdracht na vier jaar voor twee keer met een periode van een jaar te verlengen.

Wat is het budget?

De subsidie wordt elk jaar verleend op basis van een subsidieaanvraag. Deze subsidie kan elk jaar aangepast worden aan de veranderende vraag vanuit de samenleving en op basis van de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad (er geldt jaarlijks een begrotingsvoorbehoud). Voor 2025 is het beschikbare budget vastgesteld op € 1.051.686.

Ik heb een aanvraag ingediend. En nu?

Wij beoordelen de ingediende subsidieaanvragen. Hierbij maken we gebruik van een beoordelingscommissie. We kiezen uiteindelijk voor één aanvraag.
Aanvragen die na woensdag 24 april 2024 12:00 uur zijn ingediend, worden niet beoordeeld.

Ik ben het niet eens met deze beslissing

Aanvragers die het niet eens zijn met de genomen beslissing, kunnen een bezwaarschrift indienen. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na die van bekendmaking van de beslissing.

Kosten

De kosten die de subsidieaanvrager maakt tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag zijn voor rekening van de subsidieaanvrager.