Lees pagina voor

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Bel 0800-1205 als je je zorgen maakt om iemand. Help elkaar op tijd. Je krijgt een deskundige aan de lijn voor advies of om een melding te doen.

Familie of buren merken het vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Misschien schrikt u van iemand op straat die in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (Deze link gaat naar een externe website), zodat de persoon om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Let op: bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie.

Bel 0800 1205

Via dit telefoonnummer kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Zij denken met u mee en kunnen via een melding de juiste hulpverleners inschakelen.

Een melding voor verplichte GGZ doen

Maakt u zich zorgen over iemand die noodzakelijke geestelijke gezondheidszorg weigert of vindt u dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen? Ook dan kunt u ook terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Bel 0800 1205

Neem contact op met Farent via het landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag 0800-1205, óf via het directe nummer van Farent 088 023 75 00. Farent is op beide nummers 24/7 bereikbaar.

Via dit telefoonnummer kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Zij denken met u mee en kunnen via een melding de juiste hulpverleners inschakelen.

Let op: bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie.

Wat gebeurt er als ik bel?

Wanneer u naar het landelijke meldnummer belt, toetst u uw postcode in en wordt u doorverbonden met het meldnummer voor meldingen over verward gedrag in onze gemeente. Dit meldnummer wordt beheerd door de organisatie Farent. Zij ondernemen direct actie en laten u weten wat er met uw melding gebeurt. Meestal kunnen zij u telefonisch verder helpen, maar als het nodig is staan ze 24 uur per dag paraat om langs te komen en u te ondersteunen.

Als u belt omdat uw een melding in het kader van de verplichte GGZ wilt doen, maken zij met u een inschatting of dit echt nodig is. Is dit het geval, dan zorgt Farent ervoor dat de melding wordt opgepakt door het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Het CvTB onderzoekt vervolgens nader of er verplichte zorg nodig is. De rechter beslist uiteindelijk mede op basis van de medische beoordeling of verplichte zorg wordt ingezet.

Maakt Farent de inschatting dat er geen verplichte zorg, maar wel hulp nodig is vanuit het vrijwillige kader dan zullen zij u zelf verder helpen. Waar nodig wordt er contact opgenomen met het gebiedsteam van de gemeente.

Meer weten over het Meldpunt zorgwekkend gedrag?

Kijk op de website over het meldpunt zorgwekkend gedrag (Deze link gaat naar een externe website).

Over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. De gemeente is sinds dit jaar een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg is er ook voor professionals in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het Openbaar Ministerie (OM). Dit staat in de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie
Voor hen geldt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Dat blijft zo. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.