Lees pagina voor

Privacyverklaring sociaal domein

Privacy en bescherming van uw persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u informatie over uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens door de gemeente Maasdriel in het sociaal domein.
Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers van het team sociaal domein op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan.

De basisregels

Binnen het team sociaal domein hanteren we de volgende regels zodat uw privacy gewaarborgd is:

  1. Wij gebruiken niet meer persoonsgegevens dan (strikt) noodzakelijk
  2. Wij zorgen dat de persoonsgegevens passend beveiligd zijn
  3. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig
  4. Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden die niet in lijn liggen met het initiële doel
  5. Wij zijn transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen
  6. Wij zorgen dat uw gegevens correct en actueel in onze systemen staan

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan taken in het kader van het sociaal domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in behandeling nemen van uw vraag in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In hele specifieke gevallen kan het voorkomen dat wij  persoonsgegevens verwerken om uw vitale belangen te beschermen of die van anderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand in levensgevaar is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Elke hulpvraag is anders. Afhankelijk van de hulpvraag, verwerken wij de volgende gegevens:

Wat doen wij met uw persoonsgegevens

U heeft een vraag aan ons. Om een antwoord te geven op uw vraag hebben wij uw persoonsgegevens  nodig. Dit is nodig om uw vraag in behandeling te nemen. Maar ook bijvoorbeeld de nodige hulp in te kunnen schakelen. Het kan ook gebeuren dat wij bepaalde persoonsgegevens  delen met andere partijen zoals hulpverleners of zorgleveranciers. Dat wij bijvoorbeeld uw contactgegevens geven aan een leverancier van trapliften. Zodat het bedrijf een afspraak met u kan maken voor de plaatsing van een traplift. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden die niet in lijn liggen met het initiële doel.

Toestemming

Soms kan het noodzakelijk zijn dat wij de expertise in moeten schakelen van een andere organisatie om uw hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. Dan vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Dit doen we ook als we informatie moeten opvragen bij een andere organisatie, bijvoorbeeld bij een school of huisarts.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij werken met goed beveiligde computersystemen. In deze systemen houden we bijvoorbeeld bij hoe het met u, uw kind of uw gezin gaat. Alleen de behandelaars die betrokken zijn bij uw hulpvraag mogen deze gegevens bekijken.

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang dat is, verschilt per situatie. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Wilt u meer informatie over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens inzien of laten corrigeren? Dan kunt u een verzoek hiervoor doen via de pagina privacy. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en hoe u dit kunt doen. Ook kunt u een aanvraagformulier van onze website downloaden en invullen. Het ingevulde formulier levert u in op het gemeentehuis. U ontvangt van ons een reactie op uw verzoek.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Bespreek dit dan met de medewerker die uw vraag behandelt. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken door te mailen naar
privacy@bommelerwaard.nl of te bellen met ons algemene telefoonnummer 14 0418.

Meer informatie over privacy

Meer informatie over privacy en uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website)
U kunt hier ook terecht als u een klacht wilt indienen.