Foto van 2 handen die elkaar vasthouden

Hulp & ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig en actief deelneemt aan de samenleving. Het kan zijn dat u daarbij ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u:

  • Een dagje ouder wordt
  • Te maken heeft met een (chronische) ziekte of beperking
  • Zich zorgen maakt om uw kind
  • Advies wilt over opvoeden en opgroeien
  • Uw baan verliest
  • Schulden heeft

Bespreek uw vraag met familie, vrienden of buren. Grote kans dat zij u kunnen helpen.

Uw eigen omgeving

Heeft u dan nog geen oplossing? Neem dan contact op met bijvoorbeeld:

Voor een overzicht van organisaties die u kunnen helpen, kijkt u op de website van Brede Beweging Bommelerwaard. Of voor een leuke activiteit kunt u kijken op de website de Bommelerwaardgids.

Heeft u hulp nodig bij uw thuisadministratie of gezinsondersteuning? Dan kan Humanitas Rivierenland u wellicht ondersteunen.

Beginnen de jaren te tellen? En heeft u (levens)vragen of ervaart u problemen die te maken hebben met het ouder worden? Dan kunt u terecht bij Welzijn Bommelerwaard via (0418) 63 42 31 of info@welzijnbommelerwaard.nl
De ouderenadviseurs denken graag met u mee over onderwerpen als vrijetijdsbesteding, zingeving, eenzaamheid, vervoer en financiën. Professionals (BOA) zijn in dienst bij Welzijn Bommelerwaard, vanuit de KBO’s zijn er ook vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) actief binnen de Bommelerwaard.
Heeft u vragen over dementie? Bekijk dan de folder 'Geheugensteuntje (PDF, 914.1 kB)' die de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel in samenwerking met Welzijn Bommelerwaard hebben opgesteld. In de folder vindt u informatie over het herkennen van de eerste signalen van dementie, we geven tips hoe om te gaan met iemand met dementie en we informeren u waar u hulp kunt vinden.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Komt u er zelf met uw eigen omgeving niet uit, of is er meer nodig dan alleen een goed advies, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wanneer u in gesprek gaat met de gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid. Het is ook mogelijk om (gratis) gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarvoor maakte de gemeente afspraken met MEE Gelderse Poort. Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. De cliëntondersteuner staat naast u, helpt u bij het formuleren van uw hulpvraag en ondersteunt bij het vinden van een passende oplossing.

Wilt u (kosteloos) gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met MEE Gelderse Poort tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Bel (088) 63 30 000 of mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl.