Hulp en ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig en actief deelneemt aan de samenleving. Het kan zijn dat u daarbij ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u:

  • Een dagje ouder wordt
  • Te maken heeft met een (chronische) ziekte of beperking
  • Zich zorgen maakt om uw kind
  • Advies wilt over opvoeden en opgroeien
  • Uw baan verliest
  • Schulden heeft

Bespreek uw vraag met familie, vrienden of buren. Grote kans dat zij u kunnen helpen.

Uw eigen omgeving

Heeft u dan nog geen oplossing? Neem dan contact op met bijvoorbeeld:

Voor organisaties die u kunnen helpen, kijkt u op de website van de Sociale Startplaats. Of voor een leuke activiteit kunt u kijken op de website de Bommelerwaardgids

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Komt u er zelf met uw eigen omgeving niet uit, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente.

Cliëntondersteuning

Er zijn ook organisaties die cliëntondersteuning bieden. Deze cliëntondersteuners kunt u vragen om bij het gesprek met de gemeente aanwezig te zijn. Cliëntondersteuning wordt geboden door vrijwilligers van de KBO en door de SWB (Stichting Welzijn Bommelerwaard).

U kunt voor beide organisaties contact opnemen met de SWB via (0418) 63 42 31 of info@welzijnbommelerwaard.nl

Vertrouwenspersoon Wmo

Wanneer u in gesprek gaat met uw gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid, maar bijvoorbeeld ook door een vrijwilliger, een ouderenadviseur of de (cliënt-) ondersteuner in het gebiedsteam.

Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij het gesprek? Voelt u zich niet gehoord door de cliëntondersteuner van het gebiedsteam, of ervaart u deze niet als voldoende onafhankelijk? Dan kunt u gratis een beroep doen op de Vertrouwenspersoon Wmo van regio Rivierenland. Deze geeft u onafhankelijk advies, bemiddelt als u een klacht wilt indienen en kan u ondersteunen tijdens uw gesprek met de gemeente/gebiedsteam. Meer informatie leest u in de brochure (PDF, 551.1 kB). 

Foto van 2 handen die elkaar vasthouden