Werk en inkomen

  • Huisbezoek door de gemeente

    Doel van een huisbezoek is uw woon- en leefsituatie te onderzoeken. Soms is dit nodig om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen

  • Vrijwilligerswerk

    Ontmoet u graag andere mensen? Wilt u uw tijd zinvol besteden? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u

  • Werk en uitkering

    Ondersteuning bij het vinden van werk en het krijgen van bijstand