Lees pagina voor

Ongevraagd advies voortgang Regionale Inkoop Jeugdhulp

Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Maasdriel, 2 april 2023

Geachte mevrouw Sørensen,

Op 26 maart ontvingen wij de Raadsinformatiebrief Voortgang Regionale Inkoop Jeugdhulp van 21 maart 2023. Dank voor het toezenden van deze brief.
Naar aanleiding van deze brief voelt PRM zich genoodzaakt haar zorg met u te delen in een ongevraagd advies.

In de brief wordt gesproken over een overgangsregeling. Deze overgangsregeling van 1 jaar geldt voor jeugdigen en hun ouders die van de ene naar de andere zorgverlener moeten overstappen als gevolg van contractwijzigingen. Continuïteit van zorg is voor elke cliënt van belang, maar voor kwetsbare jongeren is het belang nog veel duidelijker. Discontinuïteit van zorg kan leiden tot crisis of terugval. Het is niet voor niets dat er branche breed een convenant is opgesteld om aandacht te hebben voor continuïteit van zorg indien een aanbieder in financiële problemen dreigt te raken.

De volgende vragen leggen wij daarom aan u voor:-

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,

Astrid van Meeuwen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel

Bronvermelding:

https://www.igj.nl/publicaties/richtlijnen/2022/06/29/leidraad-continuiteit-van-zorg-en-jeugdhulp (Deze link gaat naar een externe website)
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/convenanten/2021/07/01/convenant-bevorderen-continuiteit-jeugdhulp (Deze link gaat naar een externe website)