Lees pagina voor

Adviesbrief maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2024

Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw Huibers
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Maasdriel, 16 oktober 2023

Geachte mevrouw Huibers,

Op 14 september ontvingen wij het concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2024. Dank voor het toezenden van dit stuk met de was-wordt lijst.
De participatieraad heeft over de Verordening gesproken en kwam tot de slotsom dat we vooral uitkijken naar de uitwerking van deze Verordening in de beleidsregels.
Er zijn wel een paar aandachtspunten die we u graag meegeven.

Hoofdstuk 2

Artikel 2. Melding

Artikel 4. Onderzoek

Hoofdstuk 3:

Artikel 5.

Artikel 7.

Hoofdstuk 10:

Artikel 27.
We zijn erg benieuwd naar de uitwerking van dit artikel. De participatieraad gaat ervan uit dat ook dit in de beleidsregels verder is uitgewerkt.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,
Astrid van Meeuwen
Voorzitter Participatieraad Maasdriel