Overzicht bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen zijn onderverdeeld in plannen in procedure en onherroepelijke plannen. Bij plannen in procedure kunt u denken aan plannen in voorbereiding vanaf het stadium van de vooraankondiging tot aan plannen die vastgesteld zijn maar waarvan de beroepstermijn nog niet is verstreken of waartegen beroep is ingesteld. In de publicatie van de plannen kunt u zien of het plan op dit moment open staat voor inspraak, zienswijzen of beroep. Onherroepelijke plannen zijn plannen die definitief zijn geworden. 

In procedure

Onherroepelijk

Beleidskader

Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing