Bestemmingsplannen

 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Wij adviseren u te starten met een vooroverleg

 • Overzicht bestemmingsplannen

  Hier vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen

 • Planschade

  Als de gemeente een bestemmingsplan verandert dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Deze schade noemen we planschade

 • Procedure en reageren

  Een bestemmingsplanprocedure kent enkele momenten waarop betrokkenen kunnen reageren op het bestemmingsplan

 • Structuurvisie

  In een structuurvisie legt de gemeente uit wat zij met haar gehele grondgebied gaat doen. Er staat op hoofdlijnen in waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreƫerd en waar deze functies zich kunnen ontwikkelen

 • Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden