Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt bij de gemeente verzoeken om (opheffing) geheimhouding van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Soms heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u op afspraak aan bij de gemeente. U kunt uw identiteitskaart 5 werkdagen na de aanvraag weer persoonlijk ophalen

 • Legalisatie handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren bij de gemeente

 • Omwisselen buitenlands rijbewijs

  In bepaalde gevallen kunt u dit omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u op afspraak aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort persoonlijk ophalen

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Heeft u een bewijs nodig dat u in Maasdriel woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen aan

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand

 • Verklaring omtrent gedrag

  Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen bij de gemeente