Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

 • een Bewijs van in leven is geldig voor Nederlandse organisaties;
 • een Attestatie de Vita is geldig voor buitenlandse organisaties;
 • aanvragen Bewijs van in leven zijn kan online (met DigiD) of persoonlijk aan de balie op afspraak;
 • aanvragen Attestatie de Vita: maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Online aanvragen bewijs van in leven zijn

Afspraak maken attestatie de vita

Meenemen

Attestatie de vita

 • geldig identificatiebewijs
 • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen

Bewijs van in leven zijn

 • geldig identificatiebewijs
 • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen
 • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Prijs

Attestatie de Vita/Bewijs van in leven zijn
Product Prijs 
bewijs van in leven zijn € 15,70
attestatie de vita € 15,70

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. Neem de brief van de instantie die er om verzoekt mee.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind meekomen naar de afspraak in het gemeentehuis