Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Het bewijs van in leven zijn kan digitaal worden aangevraagd. Een attestatie de vita voor het buitenland moet altijd in persoon gebeuren

Aanvragen

Aanvragen in persoon

Om een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan te vragen, kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis

Meenemen

Attestatie de vita

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen

Bewijs van in leven zijn

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Prijs

Attestatie de Vita/Bewijs van in leven zijn
Product Prijs 
bewijs van in leven zijn € 13,60
attestatie de vita € 13,60

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. Neem de brief van de instantie die er om verzoekt mee.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind meekomen naar de afspraak in het gemeentehuis