Lees pagina voor

Attestatie de vita/ bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

Online aanvragen bewijs van in leven zijn (Deze link gaat naar een externe website)

Afspraak maken attestatie de vita

Meenemen

Attestatie de vita

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen

Bewijs van in leven zijn

  • geldig identificatiebewijs
  • een bankpas. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen
  • als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis

Kosten

Attestatie de vita/ bewijs van in leven zijn
Product Prijs 
bewijs van in leven zijn € 16,60
attestatie de vita € 16,60

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. Neem de brief van de instantie die er om verzoekt mee.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor: