Lees pagina voor

Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet verstrekkingsbeperking. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties als Belastingdienst of UWV kunt u daarom niet tegengaan.

Regel het online via onderstaande button, schrijf een brief of maak een afspraak.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

U  ontvangt per post een bevestiging van de verwerking hiervan.

Voor wie

De geheimhouding geldt voor:

Overige informatie

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op 3 manieren: online, schriftelijk/per e-mail of in persoon.

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

Aan geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.