Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor geheimhouding van uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP).  De geheimhouding geldt niet voor overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Wanneer zij erom vragen, is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. U kunt ook verzoeken om de geheimhouding op te heffen wanneer dit niet meer van belang voor u is.

U kunt de geheimhouding direct online regelen. U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis te komen. Door op de button 'online aanvragen' te klikken kunt u dit vanuit huis regelen.

Online aanvragen

U kunt ook een ondertekend verzoek (PDF, 80.6 kB) met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente sturen of hiermee naar het gemeentehuis gaan. U hoeft geen afspraak te maken, maar u kunt tijdens openingstijden in het gemeentehuis terecht.

Als u het verzoek online of schriftelijk indient, ontvangt u per post een bevestiging van de verwerking hiervan.

Voor wie

De geheimhouding geldt voor:

  • Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoering van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten). Voordat wij gegevens verstrekken, vragen wij u daar eerst toestemming voor
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (kerken)
  • Vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). Dit zijn degenen waaraan de gemeente niet verplicht is gegevens te verstrekken

Overige informatie

  • Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Maasdriel. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente
  • U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven
  • Geheimhouding aanvragen kan vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als de 3 manieren van aanvragen (online, schriftelijk/per e-mail of in persoon).

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs.

Prijs

Aan geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.