Uittreksel burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand bewaren wij de volgende akten: 

 • Geboorte
 • Huwelijk of partnerschapsregistratie
 • Echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • Overlijden
 • Erkenning

Let op: de akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Maasdriel dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Maasdriel hebben plaatsgevonden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal afschrift nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het uittreksel/afschrift vraagt.

Online aanvragen Afspraak maken

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging (PDF, 10.8 kB) en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

Het is niet altijd mogelijk om voor iemand anders een akte op te vragen.

Aanvragen

U kunt het uittreksel Burgerlijke Stand op afspraak aanvragen in het gemeentehuis. Ook kunt u het uittreksel Burgerlijke Stand online aanvragen met uw DigiD of burgerservicenummer (BSN). Wanneer u het uittreksel online (via online aanvragen) of schriftelijk aanvraagt, ontvangt u het uittreksel binnen 7 werkdagen.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging (PDF, 10.8 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Maasdriel ingeschreven staat? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Dit kunt u zelf online regelen.

Prijs

De kosten zijn € 13,40