Lees pagina voor

Uittreksel burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand bewaren wij de volgende akten: 

Let op: de akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Maasdriel dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Maasdriel hebben plaatsgevonden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal afschrift nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het uittreksel/afschrift vraagt.

Geef bij het maken van uw afspraak in het tekstveld aan om welke akte het gaat (geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding etc)

Online uittreksel burgerlijke stand aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder vraagt u via eHerkenning een uittreksel burgerlijke stand voor ondernemers aan. 

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging (PDF, 10.8 kB) en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

Het is niet altijd mogelijk om voor iemand anders een akte op te vragen.

Aanvragen

Meenemen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Maasdriel ingeschreven staat? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Dit kunt u zelf online regelen.

Kosten

De kosten zijn € 16,60