Verklaring omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak maken

Aanvragen

U kunt voor een aanvraag van een VOG op afspraak terecht in het gemeentehuis. U kunt uw aanvraag voor een VOG digitaal aanvragen via  de website van de Rijksoverheid. Uiteraard kunt u ook terecht op het gemeentehuis. Maak hiervoor altijd een afspraak.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Kinderopvang

Iedereen die werkt bij een kinderopvang of regelmatig aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Voor die inschrijving is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig (niet ouder dan 2 maanden). U kunt een VOG aanvragen via de website van de Rijksoverheid.

Let op: indien u voor uzelf ten behoeve van uw eigen onderneming een VOG wilt aanvragen, moet u deze rechtstreeks aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit kunt u niet bij de gemeente doen.

VOG voor vrijwilligers

Gaat u vrijwilligerswerk doen, dan kan er gevraagd worden naar een VOG. Voor vrijwilligers is deze gratis, wanneer de organisatie waarvoor u gaat werken zich daarvoor heeft aangemeld. Klik voor meer informatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever) of u gaat naar de website van de Rijksoverheid

Let op: de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Prijs

De kosten zijn € 41,35