Lees pagina voor

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van de Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen

U kunt uw Verklaring Omtrent Gedrag op 3 manieren aanvragen:

Online aanvragen via de gemeente

U en uw werkgever (of andere organisatie) vullen het papieren aanvraagformulier (Deze link gaat naar een externe website) in en ondertekenen dit. Vervolgens maakt u een scan of goed leesbare foto’s van het ingevulde aanvraagformulier. Deze stuurt u als bijlage mee met uw online aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag. De kosten betaalt u direct na de aanvraag.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) online aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen op afspraak in het gemeentehuis

U kunt voor een aanvraag van een VOG op afspraak terecht in het gemeentehuis. U kunt uw aanvraag voor een VOG digitaal aanvragen via  de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Meenemen

Let op: de aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening werkgever of organisatie.

Kosten

De kosten zijn € 41,35

Online aanvragen via link werkgever

Online aanvragen via een link van de werkgever kan ook. Uw werkgever (of andere organisatie) heeft de VOG aanvraag online klaargezet (Deze link gaat naar een externe website). U ontvangt hierover van uw werkgever bericht. Deze aanvraag gaat buiten de gemeente om.

Wat heeft u daarvoor nodig?

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Kinderopvang

Iedereen die werkt bij een kinderopvang of regelmatig aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Voor die inschrijving is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig (niet ouder dan 2 maanden). U kunt een VOG aanvragen via de site van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Let op: indien u voor uzelf ten behoeve van uw eigen onderneming een VOG wilt aanvragen, moet u deze rechtstreeks aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. (Deze link gaat naar een externe website) Dit kunt u niet bij de gemeente doen.

VOG voor vrijwilligers

Gaat u vrijwilligerswerk doen, dan kan er gevraagd worden naar een VOG. Voor vrijwilligers is deze gratis, wanneer de organisatie waarvoor u gaat werken zich daarvoor heeft aangemeld. Klik voor meer informatie op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Deze link gaat naar een externe website)