Scholen en kinderopvang

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen

  Hier vindt u een overzicht van alle peuterspeelzalen en kinderopvang in Maasdriel

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van huis en naar school

 • Leerplicht

  Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Het kind is leerplichting tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar wordt

 • Scholen

  Op de website 'scholen op de kaart' vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen

 • Terug naar school

  Ben jij tussen de 17 en 23 jaar? Heb je geen startkwalificatie? Zit je niet op school, maar wil je wel terug naar school?

 • Volwasseneneducatie

  Wilt u beter Nederlands leren schrijven? Of wilt u alsnog uw diploma halen? Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is voor mensen vanaf 18 jaar en ouder