Lees pagina voor

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan moet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden.

Kwalificatieplicht

Na het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, gaat de leerplicht over in de kwalificatieplicht . Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en nog niet in bezit van een startkwalificatie worden gemeld bij het doorstroompunt (Deze link gaat naar een externe website). Het doorstroompunt biedt hulp bij het vinden van nieuwe opleidingsmogelijkheden of andere manieren om het vak te leren.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar controleert of leerplichtige jongeren onderwijs volgen. Daarnaast geeft een leerplichtambtenaar u advies over opleidingen en biedt hij of zij hulp bij problemen met het naar school gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen stuurt u de gemeente een e-mail met als onderwerp 'leerplicht'.

Kijk ook eens op: