Volwasseneneducatie

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is voor mensen van 18 jaar en ouder. In het vavo kan iedereen een diploma voor het voortgezet onderwijs halen. In bepaalde gevallen kunnen ook 16- en 17 jarigen hun middelbare school afronden via het vavo.
De vavo-opleidingen zijn ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc's).

Cursussen Nederlands

Heeft u moeite met lezen en schrijven? Wilt u dat wel leren?
Hieronder vindt u over het cursusaanbod in de gemeente.

  • Koning Willem 1 college, 's-Hertogenbosch

    Het Koning Willem 1-college biedt cursussen aan. Dit zijn leerpunten waar je 10 of 20 keer kan komen. In de folder van het Koning Willem 1 college (PDF, 206.6 kB) vindt u informatie over kosten, tijden en plaatsen.

  • Stichting Kompas Bommelerwaard

    Stichting Kompas biedt 2 cursussen aan.

Cursus Nederlands voor inburgeringsplichtigen (inburgeringstrajecten)

Er zijn afspraken voor de mensen die moeten inburgeren. Die afspraken zijn niet voor iedereen hetzelfde. Voor meer gedetailleerde informatie en uitzonderingen kunt u de website van inburgeren.nl bekijken.

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen.
U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het Koning Willem 1 college verzorgt op de locatie MFC de Kreek in Kerkdriel inburgeringstrajecten. Aanmelden voor de lessen kan op telefoonnummer 073-6249555. Meer informatie hierover leest u op de website van het Koning Willem 1 college.