Lees pagina voor

Volwasseneneducatie

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is voor mensen van 18 jaar en ouder. In het vavo kan iedereen een diploma voor het voortgezet onderwijs halen. In bepaalde gevallen kunnen ook 16- en 17-jarigen hun middelbare school afronden via het vavo.
De vavo-opleidingen zijn ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc's).

Taalhuis Maasdriel

Niet zo goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan? Dit kan effect hebben op gezondheid, armoede, werk, schulden, eenzaamheid en welzijn. Wij helpen u graag!

Bel 06-29462318, stuur een mail naar leerpuntmaasdriel@kw1c.nl of kom langs bij de bibliotheek voor meer informatie;

Cursus Nederlands voor inburgeringsplichtigen (inburgeringstrajecten)

Er zijn afspraken voor de mensen die moeten inburgeren. Die afspraken zijn niet voor iedereen hetzelfde. Voor meer gedetailleerde informatie en uitzonderingen kunt u de website van inburgeren (Deze link gaat naar een externe website) bekijken.

De meeste nieuwkomers die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en begrijpen. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

ROC Rivor verzorgt op de locatie Oude Bosscheweg 2, Zaltbommel (Cambium College) inburgeringslessen. Voor meer informatie kunt u bellen met 0344-656200. Meer informatie is ook te vinden op de website van ROC Rivor (Deze link gaat naar een externe website).