Kinderopvang

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Het is belangrijk dat een kinderopvang of gastouderlocatie van goede kwaliteit is. Kinderopvanglocaties worden daarom ieder jaar gecontroleerd door de GGD Gelderland Zuid. In het Landelijk Register Kinderopvang treft u een samenvatting van het inspectierapport. Zo ziet u snel informatie over de kwaliteit van uw opvangvoorziening.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Maasdriel 
Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van een overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving.

Adressen kinderopvang

Zoekt u een kinderopvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvang starten?

Wilt u weten wat er allemaal nodig is om een kinderopvang te starten? Op Ondernemersplein vindt u een stappenplan. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden en wat u allemaal moet doen.

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u zich inschrijven. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren van de Rijksoverheid.

Veranderen uw gegevens? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit moet schriftelijk, via een wijzigingsformulier van de Rijksoverheid.

Het formulier stuurt u naar Postbus 10000, 5330 GA  Kerkdriel of lrkmsd@maasdriel.nl

De GGD Gelderland Zuid controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet en adviseert ons daarover.  Het proces van aanmelden tot registratie duurt maximaal 10 weken. Na een positief besluit krijgt u bericht. Pas als u een positief besluit heeft ontvangen, kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.