Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht ligt in handen van GGD Gelderland-Zuid. In het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven en organisaties voor buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Kinderopvang starten?

U moet u vooraf goed oriënteren op wat er allemaal nodig is om een kindcentrum te starten. Naast de eisen uit de wet kinderopvang kunt u ook te maken krijgen met andere gemeentelijke regelgeving.

Op Ondernemersplein vindt u een stappenplan. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden, wat u allemaal moet doen en welke formulieren u kunt gebruiken
Wanneer u als houder een wijziging wilt doorgeven kan dat via dit formulier

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau

Voorschoolse voorzieningen

Locaties voor en vroegschoolse educatie

Meer weten over kinderopvang?

Neem dan contact op met de gemeente.