Lees pagina voor

Mantelzorg

Mantelzorger? 

Veel mensen zorgen voor iemand anders, als vrijwilliger of als mantelzorger. Vrijwilligers kiezen zelf om voor iemand te zorgen. Mantelzorgen overkomt u omdat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u langere tijd voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste? Dan bent u mantelzorger. Het is normaal om elkaar te helpen en dat geeft ook voldoening. Maar als de zorg langdurig en intensief is, kan het erg zwaar worden. Dat kan leiden tot persoonlijke problemen, oververmoeidheid of stress.
Mantelzorgers zijn belangrijke mensen waar de omgeving op rekent. Daarom is het belangrijk dat u goed in uw vel zit en kunt aangeven wat u van uw omgeving nodig heeft. Er zijn vele mogelijkheden om uw werk als mantelzorger te verlichten. Bijvoorbeeld door de inzet van respijtzorg: dit is vervangende zorg door een vrijwilliger, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen.

Ondersteuning mantelzorg

Mantelzorgen kan soms best zwaar zijn. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en Welzijn Bommelerwaard vinden het daarom belangrijk om mantelzorgers te ontlasten. Verleent u mantelzorg in de Bommelerwaard? Dan kunt u nu een voucher met een waarde van 10 uur ondersteuning aanvragen. Bijvoorbeeld voor hulp in het huishouden, zorgen voor uw naaste of kleine klusjes in en om het huis. Zodat u even uw handen vrij heeft. 

Meer informatie ondersteuning mantelzorg

Respijtzorg

Zorgen voor een naaste met een handicap, chronische ziekte of beperking kan zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten. Zo raakt u niet overbelast, maar kunt u ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's besteden. De tijdelijke en volledige overname van mantelzorgtaken heet respijtzorg. Het is mogelijk om u via uw ziektekostenverzekering te verzekeren voor respijtzorg.

Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Als gemeente hebben we veel waardering en respect voor mantelzorgers. Daarom verstrekken wij jaarlijks een waardering voor mantelzorgers die actief zijn in onze gemeente. Daarvoor is het wel nodig een aanvraag te doen. Dat doen mantelzorgers niet zelf, dat doet degene voor wie gezorgd wordt. Op de pagina 'waardering mantelzorgers' vindt u meer informatie over de waardering (voorwaarden, hoe en wanneer u het compliment kunt aanvragen). Onder mantelzorg wordt verstaan: intensieve ondersteuning voor lange tijd die door de mantelzorger(s) is geboden. Hiervan is sprake als er minimaal drie maanden lang en minimaal acht uur per week onbetaalde zorg is geboden.

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418.

Wanneer komt een mantelzorgwoning in aanmerking voor een eigen adres/huisnummer?

Een mantelzorgwoning krijgt een (tijdelijk) huisnummer wanneer:

Kijk ook eens op de website van: