Lees pagina voor

Respijtzorg

Mantelzorgers zijn belangrijke mensen waar de omgeving op rekent. Zorgen voor een iemand met een handicap, chronische ziekte of beperking kan zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat je als mantelzorger goed in je vel zit en kunt aangeven wat je van jouw omgeving nodig hebt. Het is prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten. Zo raak je niet overbelast, maar kun je ook tijd aan jouw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's besteden.

Er zijn veel mogelijkheden om het werk als mantelzorger te verlichten. Bijvoorbeeld door de inzet van respijtzorg: dit is vervangende zorg door een vrijwilliger, zodat jij iets voor jezelf kan doen. Het is mogelijk om je via jouw ziektekostenverzekering te verzekeren voor respijtzorg.