Lees pagina voor

Waterloket

Eén loket voor al uw watervragen, watermeldingen en watervergunningen. Het waterloket is een gezamenlijk product van de gemeente en Waterschap Rivierenland.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater. De gemeente beheert en onderhoudt hiervoor een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen. De ambities rondom riolering en water zijn verwoord in het Water- en rioleringsplan Bommelerwaard.

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water zijn de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit (afvalwaterzuivering), waterkwantiteit (droge voeten) en waterkeringen (dijken/dammen).

Vragen, meldingen en klachten

Voor vragen, meldingen en klachten over water kunt u bij de gemeente terecht.

Vergunningen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig.
Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Op het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kunt u een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. U ziet dan ook welke instantie de vergunningaanvraag behandelt. Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen? Dan kunt u na het uitvoeren van de vergunningcheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

Soorten watervergunningen