Lees pagina voor

Waterloket

Eén loket voor alle watervragen, watermeldingen en watervergunningen. Het waterloket is een gezamenlijk product van de gemeente en Waterschap Rivierenland.

Wij zijn verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater. Wij beheren en onderhouden hiervoor een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen. Lees meer op onze pagina over riolering.

Belangrijke partners bij het beheer van het water zijn de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit (afvalwaterzuivering), waterkwantiteit (droge voeten) en waterkeringen (dijken/dammen).

Vragen, meldingen en klachten

Voor vragen, meldingen en klachten over water kun je bij de gemeente terecht.

Vergunningen

Voor veel activiteiten die je op, bij of met water wil uitvoeren heb je een vergunning nodig. Twijfel je of je een vergunning nodig hebt? Op het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kun je een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en een omgevingsvergunning aan te vragen. Je ziet dan ook welke instantie de vergunningaanvraag behandelt. Wil je de aanvraag schriftelijk indienen? Dan kun je na het uitvoeren van de vergunningcheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

Soorten watervergunningen