Lees pagina voor

Meldingen en klachten Waterloket

Voor meldingen en klachten over water kunt u bij de gemeente terecht. U kunt deze doorgeven via meldingen leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website) van de gemeente.

Mogelijke meldingen zijn:

Tip: als er rioollucht uit kolken komt, wordt dit meestal veroorzaakt doordat bij droog weer het 'stankslot' droog komt te staan. Een emmer water in de kolk gooien kan soms al helpen. Als dit niet helpt dan kunt u een melding doen.

Drinkwaterbedrijf

Het drinkwaterbedrijf Vitens wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit. Heeft u problemen met bijvoorbeeld de waterdruk, krijgt u geen water of heeft het water een kleur meldt dit dan bij Vitens (Deze link gaat naar een externe website).

U als eigenaar/gebruiker

De eigenaar/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Bij aanleg van uw terrein adviseert de gemeente ervoor te zorgen dat er niet alleen harde bestrating aangebracht wordt. Het is belangrijk dat hemelwater de grond in kan zodat er niet onnodig schoon water naar de zuivering wordt getransporteerd. Wanneer u vermoedt dat problemen worden veroorzaakt door een te hoge grondwaterstand, kan de gemeente u adviseren over de te treffen maatregelen.