Lees pagina voor

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Warmte- en koudeopslag (WKO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost. De provincie heeft de taak de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te bewaken. Wie WKO gaat toepassen, moet daarom een vergunning aanvragen. In de vergunning staat welke milieutechnische maatregelen de gebruiker moet nemen om de kwaliteit van het grondwater te behouden. Meer informatie over KWO/bodemenergie  vindt u op de website Rijkswaterstaat Leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website)

Voor een vergunningaanvraag gaat u naar de website van het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) online en doe daar de vergunningcheck.