Lees pagina voor

Vergunning lozen op riolering

Wil je bedrijfsafvalwater lozen? Dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen namens de gemeente.

Wat moet je doen?

Je moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kun je zelf regelen in het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Gebruik in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor de activiteit 'Afwijken van regels in het omgevingsplan'.

Eerst laten beoordelen

Wil je jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kun je een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over jouw plan en beoordeelt namens de gemeente of het plan kans van slagen heeft. Wil je een vooroverleg aanvragen. Vink bij jouw vergunningaanvraag (Deze link gaat naar een externe website) “conceptverzoek indienen” aan. De ODR neemt dit dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De kosten van een vergunning voor het lozen op de riolering staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over bedrijfsafvalwater lozen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). Deze beoordeelt en adviseert over jouw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344 - 579 314 (Deze link gaat naar een externe website) (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.