Lees pagina voor

Rekenkamer

De rekenkamercommissie heet sinds januari 2024 voortaan de rekenkamer. Wanneer de rekenkamer onderzoeken publiceert kunt u die hier vinden. Onderzoeken die gedaan zijn door de oude rekenkamercommissie zijn hieronder ook te vinden.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. Dat betekent dat de rekenkamer wil weten of de plannen van de gemeenteraad zinnig, zuinig en zorgvuldig zijn uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamer ondersteunt met deze onderzoeken de gemeenteraad bij het maken van regels en plannen (de kaderstellende rol van de gemeenteraad) en bij het controleren of deze plannen goed worden uitgevoerd.

De rekenkamer is een onafhankelijk onderzoeksinstrument. Dat betekent dat de rekenkamer los staat van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.

De rekenkamer bestaat uit M.G.J.A. Boogers (directeur) en L.M. Klaassen (plaatsvervangend directeur).

De rekenkamer doet elk jaar onderzoek naar een aantal onderwerpen. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De rekenkamer vraagt wel aan de gemeenteraad welke onderwerpen voor de raadsleden belangrijk zijn. Als inwoner van de gemeente Maasdriel kunt ook een onderwerp om onderzoek naar te doen voorstellen. Heeft u een onderwerp dat u wilt voorstelen? Stuur dan een e-mail naar griffie@maasdriel.nl.

Meer informatie

De gemeenteraad van Maasdriel bepaalt hoe de rekenkamer is samengesteld en hoeveel budget de rekenkamer krijgt. Deze regels zijn vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamer Maasdriel 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

De rekenkamer heeft haar werkwijze vastgelegd in een onderzoeksprotocol (PDF, 193.6 kB).

De rekenkamer stelt jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden en een onderzoeksprogramma op.

Eerdere onderzoeken van de rekenkamer en de voormalige rekenkamercommissie vindt u hier.