Lees pagina voor

Nieuwe burgemeester

Maasdriel is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om de mening van inwoners mee te kunnen nemen in de profielschets voor de Kroonbenoemde burgemeester, konden inwoners in december 2023 hun mening geven via een enquête. De enquête is 343 keer ingevuld. Dank aan diegenen die dat hebben gedaan. Op de website van de gemeenteraad lees je meer over de uitkomsten van de enquête (Deze link gaat naar een externe website).

Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?

De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een overzicht van eigenschappen en ervaringen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. De profielschets (Deze link gaat naar een externe website) is te vinden op de website van de gemeenteraad. Op 11 januari 2024 stelde de gemeenteraad de profielschets vast tijdens een raadsvergadering, waarna de vacature op 15 januari 2024 is opengesteld. De vacature stond open tot en met 6 februari en is inmiddels gesloten.

11 sollicitanten

Er hebben zich 11 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland. Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 5 (oud-)wethouders en 1 (oud-)volksvertegenwoordiger (rijk, provincie, gemeente). De overige 3 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 36 tot 61 jaar. Er is 1 vrouwelijke kandidaat.

Hoe gaat het verder?

De door de raad vastgestelde profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Eind februari en begin maart 2024 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Maasdriel. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen, waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De procedure is erop gericht dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester eind juni 2024 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd is burgemeester Geurts waarnemend burgemeester.

Op de website van de rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) lees je hoe de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester in zijn werk gaat.

Infographic in 14 stappen een nieuwe burgemeester