Lees pagina voor

Nieuwe burgemeester

Op 27 juni 2024 is Antoine Walraven in een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Maasdriel. Commissaris van de Koning, Henri Lenferink, beëdigde hem. Walraven volgt waarnemend burgemeester Jaco Geurts op.

Voor hij burgemeester werd in Maasdriel was Walraven waarnemend burgemeester van de gemeente Bernheze. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Mill en St. Hubert en gemeenteraadslid en wethouder in Best. Walraven heeft in totaal meer dan 30 jaar ambtelijke en bestuurlijke ervaring bij verschillende gemeenten. Zijn managementvaardigheden ontwikkelde hij bij een aantal adviesbureaus.

Op eigen kracht en met gebundelde krachten vooruit

De kersverse burgemeester van Maasdriel geeft in zijn eerste toespraak aan vereerd, dankbaar en trots te zijn om de verantwoordelijkheid te mogen nemen voor de lokale democratie. Hij benadrukt hoe bijzonder het is om op dit moment burgemeester te worden van het karaktervolle Maasdriel met haar kenmerkende open landschap in het stroomgebied van de rivieren: “Een gemeente die 25 jaar bestaat in de huidige samenstelling. Een jubileumjaar, waarin extra wordt stilgestaan bij al het moois dat Maasdriel te bieden heeft. Tegelijkertijd is 25 jaar jong en willen we nog vele jaren op eigen kracht vooruit.”

Om op eigen kracht vooruit te kunnen, werkt de gemeente aan het versterken van de bestuurskracht. Dat is volgens de nieuwe burgemeester noodzakelijk om inwoners, ondernemers en partners blijvend adequaat van dienst te kunnen zijn. En om het beeld van Maasdriel als aantrekkelijke samenwerkingspartner te verbeteren: “Om op eigen kracht vooruit te gaan is het ook belangrijk om krachten te bundelen en samenwerking binnen en over de gemeentegrenzen verder te versterken.”

Kennismaken

Tijdens de installatievergadering (Deze link gaat naar een externe website) heetten inwoners uit de verschillende kernen van Maasdriel burgemeester Walraven van harte welkom in een video (Deze link gaat naar een externe website). Na de zomervakantie gaat de nieuwe burgemeester de dorpen in om persoonlijk kennis te maken met inwoners, ondernemers en partners.

Antoine Walraven als nieuwe burgemeester Maasdriel

Bart de Leeuw, voorzitter van de vertrouwenscommissie, laat weten: “Zijn persoonlijkheid en ervaring maken Antoine Walraven iemand die kan samenwerken aan een krachtig gemeentebestuur, kan investeren in samenwerking in de regio en kordaat kan optreden voor onze veiligheid. Hij heeft gevoel voor mensen, kan zich duidelijk uitspreken, weet wat hij wil en hij durft ergens voor te staan.”

Antoine Walraven was het afgelopen jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Bernheze. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Mill en St. Hubert en was hij gemeenteraadslid en wethouder in Best.

Wat voorafging

In december 2023 hebben wij inwoners via een enquête gevraagd hun mening te geven over de eigenschappen en ervaringen waar de nieuwe burgemeester aan moest voldoen. De uitkomst (Deze link gaat naar een externe website) werd gebruikt om een profielschets te maken. Op 11 januari 2024 stelde de gemeenteraad die profielschets vast.

Vervolgens heeft de raad op 18 april 2024 in een extra raadsvergadering besloten om Antoine Walraven als nieuwe burgemeester van gemeente Maasdriel aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na een screening en een gesprek heeft de minister Walraven voorgedragen aan de Koning voor benoeming. Op 7 juni 2024 heeft de koning de burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe het gehele proces van openstelling vacature tot beëdiging verloopt.

Infographic in 14 stappen een nieuwe burgemeester