Meepraten

De raadsleden van Maasdriel staan midden in de samenleving. Zij doen hun raadswerk naast hun normale dagtaak en staan open voor uw inbreng. U kunt ook meepraten tijdens de commissievergaderingen door u aan te melden voor inspraak. In commissievergaderingen kunt u tijdens informatieronden ook informatie en standpunten uitwisselen met de commissieleden.

Inspreekrecht

Op de agenda van een commissievergadering staat een vast agendapunt over inspreken. U kunt zich hiervoor bij de griffie aanmelden. Als inspreker houdt u bij het agendapunt 'inspreekrecht burgers' vijf minuten uw verhaal over een geagendeerd onderwerp. De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen achter het spreekgestoelte. Er volgt daarna geen overleg of discussie met commissieleden.

Van de raads- en commissievergaderingen wordt een videoverslag gemaakt. 

Burgerinitiatief

De kiezers uit Maasdriel kunnen een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Regels voor een burgerinitiatief vindt u in de verordening burgerinitiatief