Raadscommissies

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid door adviescommissies. In deze commissies zitten zowel raads- als burgercommissieleden. Kijk voor meer informatie op de website van de raad. Er zijn twee raadscommissies: 

Commissie Samenleving en Financiën

Voorzitter: De heer A.J.L. (Toine) Nettenbreijers (SSM)
Commissiegriffier: mw. A.A.A. (Ashley) Sterk
Zetelverdeling: SSM 4 zetels, CDA 3 zetels, VVD 2 zetels, PvdA/GROENLINKS 2 zetels, D66 2 zetels.

Commissie Ruimte

Voorzitter: de heer M.J. (Marinus) Robbemondt (CDA)
Commissiegriffier: mevrouw drs. H.P. (Hermie) van Ommeren
Zetelverdeling: SSM 4 zetels, CDA 3 zetels, VVD 2 zetels, PvdA/GROENLINKS 2 zetels, D66 2 zetels.