Raadscommissies

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid door adviescommissies. In deze commissies zitten zowel raads- als burgercommissieleden. Kijk voor meer informatie op de website van de raad. Er zijn twee raadscommissies: 

Commissie Samenleving en Financiën

Voorzitter: De heer P.A. (Peter) de Vries
Commissiegriffier: mw. drs. H.P. (Hermie) van Ommeren
Zetelverdeling: CDA 4 zetels, SSM 3 zetels,VVD 2 zetels, GL 2 zetels, PvdA 2 zetels.

Commissie Ruimte

Voorzitter: de heer M.J. (Marinus) Robbemondt (CDA)
Commissiegriffier: mevrouw drs. H.P. (Hermie) van Ommeren
Zetelverdeling: CDA 4 zetels, SSM 3 zetels, VVD 2 zetels, GL 2 zetels, PvdA 2 zetels.