Lees pagina voor

Griffie

De gemeenteraad heeft eigen medewerkers in dienst, de griffie.
De griffie ondersteunt de gemeenteraad (de raad, de raadscommissies en de raadsleden) in brede zin. De griffie begeleidt de vergaderingen van raadscommissies en raad en adviseert over politieke-bestuurlijke processen. U kunt bij de griffie terecht voor informatie over de raad.

De griffie bestaat uit de volgende personen:

Griffier a.i.: De heer H.M. (Berry) van ‘t Westeinde
Raadsadviseur / plv. griffier: Mevrouw E.J.A. van Rhijn - Sas
Commissiegriffier: Mevrouw A.A.A. (Ashley) Sterk

Contact

E-mail: griffier@maasdriel.nl
Telefoonnummer: 14 0418