Griffie

De gemeenteraad heeft eigen medewerkers in dienst: de griffie.
De griffie ondersteunt de gemeenteraad (de raad, de raadscommissies en de raadsleden) in brede zin. De griffie begeleidt de vergaderingen van raadscommissies en raad en adviseert over politieke-bestuurlijke processen. U kunt bij de griffie terecht voor informatie over de raad.

De griffie bestaat uit de volgende personen:

Contact

E-mail: griffier@maasdriel.nl
Telefoonnummer: (0418) 63 84 10 
De griffie is op vrijdagen gesloten.