Horeca

 • Collectieve festiviteiten

  Er zijn ieder jaar dagen waarop traditionele feesten worden georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve festiviteiten genoemd

 • Drank- en horecaontheffing

  Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig

 • Drank- en horecavergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig

 • Incidentele festiviteiten

  Wilt u buiten uw reguliere bedrijfsactiviteiten een incidentele gebeurtenis of festiviteit laten plaatsvinden binnen uw bedrijf of op uw bedrijfsterrein?

 • Ontheffing schenktijden paracommerciële horeca

  Als u in uw sportkantine of dorpshuis langer alcohol wilt schenken dan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is toegestaan, heeft u een ontheffing schenktijden paracommerciële horeca nodig

 • Ontheffing sluitingstijden

  Als u uw horecabedrijf langer open wilt houden dan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is toegestaan, heeft u een ontheffing sluitingstijden horecainrichtingen nodig

 • Speelautomaten

  Als u een speelautomaat in uw horecabedrijf wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig

 • Terrasvergunning

  Bent u horecaondernemer en wilt u een terras opstellen op de openbare weg of op een stuk grond dat grenst aan de openbare weg, dan heeft u een terrasvergunning nodig