Alcoholvergunning

Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor instellingen als sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

Wanneer een nieuwe vergunningaanvraag?

U moet een nieuwe alcoholvergunning aanvragen wanneer er een nieuwe ondernemer is of wanneer de rechtsvorm wijzigt. Dit is het geval:

  • Als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt
  • Als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt gestart (en het bestemmingsplan de horeca-activiteit toestaat)
  • Als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (v.o.f.) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Alcoholwet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis enzovoorts.

Voorwaarden

Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u naar de voorwaarden alcoholvergunning (PDF, 212.7 kB).

Aanvragen 

Alcoholwet

U kunt een alcoholvergunning aanvragen via de formulieren alcoholwet en Wet Bibob: 

Wet Bibob

Als u als horecaondernemer een alcoholvergunning aanvraagt, moet u ook een toets in het kader van de wet Bibob doen. Bibob betekent: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van Dienst Justis.

Bibob-formulier invullen:

Deze stuurt u naar het postadres van de gemeente. 

Voor hulp bij het indienen van de juiste formulieren kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meesturen

De volgende stukken moet u ook meesturen (geldt voor commerciële en niet-commerciële instellingen):

  • Een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • Een recente tekening van de inrichting

Een wijziging van de alcoholvergunning kunt u aanvragen via het formulier melding nieuwe leidinggevende (PDF, 616.2 kB) of via het formulier melding wijziging horeca-inrichting (PDF, 211.0 kB).

Prijs

2023

Een nieuwe alcoholvergunning kost € 547,00. Het wijzigen van een alcoholvergunning (voor een wijziging in de leidinggevenden of van de inrichting) kost € 168,00.