Speelautomaten

Als u een speelautomaat in uw horecabedrijf wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.
Speelautomaten zijn onderverdeeld in behendigheidsautomaten (de speler kan met zijn behendigheid en inzicht het spel beïnvloeden) en kansspelautomaten (alle automaten die geen behendigheidsautomaten zijn).

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard van het horecabedrijf wordt een vergunning verleend voor het exploiteren van de automaten:

  • In hoogdrempelige inrichtingen (horecabedrijf met een drank- en horecavergunning, waar vooral gegeten en gedronken wordt en waarvan de bezoekers hoofdzakelijk 18 jaar of ouder zijn) zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal 2 kansspelautomaten
  • In laagdrempelige inrichtingen (alle overige inrichtingen) zijn alleen 2 behendigheidsautomaten toegestaan
  • In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanvragen

Wij hebben geen eigen aanvraagformulier. De eigenaren van de speelautomaten hanteren een standaard aanvraagformulier. De aanvraag kan per post verstuurd worden naar het postadres van de gemeente of per e-mail

Let op: de vergunning wordt verleend aan de ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Regels

De regels voor een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten vindt u in:

Prijs

Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten kost:

  • Voor een periode van 12 maanden voor 1 speelautomaat € 56,50
  • Voor een periode van 12 maanden voor 2 speelautomaten € 90,50