Lees pagina voor

Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras opstellen op de openbare weg of op een stuk grond dat grenst aan de openbare weg, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Voorwaarden

Bij het verlenen van de terrasvergunning wordt gekeken naar de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Denk hierbij aan verkeersveiligheid en geluidhinder.

De vergunning voor een terras op gemeentegrond wordt voor 3 kalenderjaren verleend. Is het terras op uw eigen grond gelegen dan wordt de vergunning voor 5 kalenderjaren verleend.

Aanvragen

U kunt een terrasvergunning aanvragen via het aanvraagformulier vergunning exploitatie terras (PDF, 43.9 kB). U dient bij het aanvraagformulier een situatietekening mee te sturen naar het postadres van de gemeente of per e-mail

Kosten

De kosten voor een terrasvergunning zijn € 333,00